14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Apotekere og apotekspersonale skal ved ekspedition af en elektronisk recept såvel som papir-, telefon- eller telefaxrecept og udlevering til borgerne, indberette følgende:

 • 1) Ekspeditionsstedets P-nummer.

 • 2) Den enkelte ordinations ordinationsnummer, og den enkelte recepts ekspeditionsnummer.

 • 3) Ekspeditionstidspunkt.

 • 4) Borgerens personnummer eller et entydigt identifikationsnummer og fødselsdato, for borgere der ikke har et personnummer.

 • 5) Identifikation af den enkelte ekspedient (brugeridentifikation).

 • 6) Lægens eller tandlægens ydernummer eller kode for sygehusafdeling, hvor lægen har et sådan.

 • 7) Lægens ellers tandlægens autorisations-ID, hvor oplyst. Ved manglende oplysning indberettes et erstatningsnummer.

 • 8) Varenummer og antal af det udleverede lægemiddel, cannabisslutprodukt eller vaccine.

 • 9) Navn på udleveret lægemiddel, cannabisslutprodukt eller vaccine.

 • 10) Fritekst, hvor relevant.

 • 11) Ordinationens doseringskode, hvor denne foreligger.

 • 12) Ordinationens indikationskode, hvor denne foreligger.

 • 13) Ordinationens doseringens- og indikationstekst.

 • 14) Ekspeditionstype.

 • 15) Annullering af en receptekspedition, pga. fejludlevering eller returnering.

 • 16) Rette egne fejlindberetninger, herunder efter anmodning fra Statens Serum Institut eller Sundhedsdatastyrelsen.

•••
profile photo
Profilside