14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Læger skal indberette følgende, som led i aktuel behandling af en borger:

  • 1) Lægemiddelordinationer og ordinationer af cannabisslutprodukter.

  • 2) Recepter.

  • 3) Udleverede lægemidler og cannabisslutprodukter.

  • 4) Givne vacciner.

  • 5) Om borgeren er indlagt på sygehus, hvor relevant.

  • 6) Rette egne fejlindberetninger, herunder efter anmodning fra Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen.

•••

Stk. 2 Forpligtigelsen i stk. 1 gælder uanset, om der fås adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger online eller via integration i lokale journalsystemer, jf. kapitel 7.

•••

Stk. 3 I tillæg til det i stk. 1 angivne kan læger indberette andre relevante oplysninger, jf. § 4, stk. 1, nr. 10.

•••
profile photo
Profilside