14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Kapitel 7

Certificering og integration

§15 De i § 6-9, anførte sundhedspersoner m.v. kan få adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger i onlinesystemer eller via integration i lokale journalsystemer.

Stk. 2 Ved integration i lokale journalsystemer skal disse certificeres af den dataansvarlige, Statens Serum Institut eller Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 3 Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen offentliggør på deres netsteder certificeringskriterier for integration i lokale journalsystemer.

Stk. 4 Certificering skal være godkendt førend integration til lokale journalsystemer kan tages i anvendelse.

Stk. 5 Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen kan dog undtagelsesvis og i en kortere periode acceptere, at lokale omsorgsjournalsystemer i kommunerne og lokale apotekersystemer opretholder integrationer, som ikke er certificeret.

Stk. 6 Re-certificering af lokale journalsystemer mv. skal ske ved ændrede certificeringskriterier og/eller ved ændringer i lokale systemer, hvor relevant i forhold til adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger.

Stk. 7 Får den dataansvarlige, Statens Serum Institut eller Sundhedsdatastyrelsen, kendskab til lokale journalsystemer, som ikke opfylder certificeringskriterierne, kan Statens Serum Institut eller Sundhedsdatastyrelsen afskære den tekniske adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger i det lokale system.

§16 Ved integration i lokale journalsystemer kan der overføres lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger til det lokale journalsystem for borgere, der er i aktuel behandling og det er nødvendigt for behandlingen, med henblik på opdatering af det lokale journalsystem.

Stk. 2 Apotekere og apoteksansatte kan overføre oplysninger om recepter til det lokale system med henblik på gennemførsel af ekspeditionen.

profile photo
Profilside