14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Kapitel 6

Logning og sletning

§13 Statens Serum Institut eller Sundhedsdatastyrelsen stiller en log til rådighed for borgere og for autoriserede sundhedspersoner, der jf. § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2, kan delegere adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger.

Stk. 2 Borgeren har i den log, som stilles til rådighed, jf. stk. 1, indsigt i sundhedspersoners m.v. adgang og indberetninger af lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger for borgeren. Tilsvarende kan borgerens se log for de personer, som borgeren er forældremyndighedsindehaver eller værge for, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Autoriserede sundhedspersoner, der kan delegere adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger, kan i den log, som stilles til rådighed, jf. stk. 1, se registrerede personer, hvortil sundhedspersonen har delegeret adgang til lægemiddel- og vaccinationsoplysninger (medhjælp), og disse personers adgang med henblik på opfølgning og tilsyn med medhjælpen.

§14 Lægemiddeloplysninger og oplysninger om cannabisslutprodukter slettes automatisk på følgende måde:

  • 1) Lægemiddelordinationer og ordinationer af cannabisslutprodukter, som ligger til grund for recepter og udleveringer, slettes efter 2 år, jf. § 4, stk. 1, nr. 4. Recepter og udleveringer slettes 2 år efter udstedelse/registrering, jf. § 4, stk. 1, nr. 6-7. Dog slettes ordinationer og recepter ikke efter 2 år, når der til ordinationen og recepten er foretaget en udlevering, som er under 2 år gammel, eller behandlingen sker med et lægemiddel, der er aktivt i mere end 2 år efter udleveringen.

  • 2) Personlige oplysninger som navn, personnummer, adresse, valgt praktiserende læge m.v., oplysninger til brug for hjemmesygeplejens medicinhåndtering og øvrige oplysninger, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-2 og 10, slettes 2 år efter, at borgeren er afgået ved døden.

  • 3) Log over sundhedspersoners m.v. indberetning af og adgang til borgernes lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger, slettes 2 år efter adgangen/indberetning, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2 Vaccinationsoplysninger slettes 2 år efter at borgeren er afgået ved døden, jf. § 4, stk. 1, nr. 8.

profile photo
Profilside