Bekendtgørelse om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1965 af 15. december 2020

§ 5

Nøglemedarbejdere på virksomheden kan undtages fra deltagelsen i arbejdsfordelingen, jf. § 2 stk. 1, nr. 3, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) En repræsentant for medarbejderne har indgået en aftale om undtagelse fra deltagelsen i arbejdsfordelingen med virksomheden på vegne af den repræsenterede medarbejdergruppe.

  • 2) Flertallet af den berørte medarbejdergruppe har indgået en aftale om undtagelse fra deltagelsen i arbejdsfordelingen med virksomheden.