14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1340 af 11. september 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 11. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når en arbejdsgiver i den private sektor beslutter at iværksætte arbejdsfordeling efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19.

Kapitel 2

Betingelser for iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

§2 En arbejdsgiver kan iværksætte en midlertidig arbejdsfordeling i henhold til lov om adgang til iværksættelse af arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, hvis betingelserne i lovens § 2 og følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest samtidig med, den træder i kraft.

  • 2) Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 20 pct. og højst 50 pct. af den aftalte arbejdstid i gennemsnit over fire uger. Perioder med arbejdsfordeling under fire uger skal ligeledes i gennemsnit være nedsat med mindst 20 pct. og højst 50 pct. af den aftalte arbejdstid.

  • 3) Arbejdsfordelingen skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden, dog ikke elever og lærlinge. Dette krav anses for opfyldt, selvom en eller flere ansatte deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen.

  • 4) Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de ansatte, der er omfattet af ordningen, så den enkelte ansatte uden varsel kan sige op for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.

  • 5) Er en virksomhed omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, kan midlertidig arbejdsfordeling ikke iværksættes i de af virksomhedens afdelinger eller produktionsenheder, hvor der udføres arbejde omfattet af hovedkonflikten.

Stk. 2 Det er muligt at ændre nedsættelsen af arbejdstiden under en arbejdsfordeling efter en fuldendt cyklus på fire uger, forudsat at nedsættelsen er i overensstemmelse med stk. 1, nr. 2, og er varslet i overensstemmelse med fremgangsmåden i lovens § 2.

Stk. 3 En ansat, der deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen, jf. stk. 1, kan undtages fra deltagelsen i arbejdsfordelingen, såfremt der er enighed mellem virksomheden og den pågældende ansatte.

Stk. 4 Nøglemedarbejdere på virksomheden kan undtages fra deltagelsen i arbejdsfordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) En repræsentant for medarbejderne har indgået en aftale om undtagelse fra deltagelsen i arbejdsfordelingen med virksomheden på vegne af den repræsenterede medarbejdergruppe.

  • 2) Flertallet af den berørte medarbejdergruppe har indgået en aftale om undtagelse fra deltagelsen i arbejdsfordelingen med virksomheden.

Stk. 5 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd kan i særlige tilfælde godkende andre arbejdsfordelinger end de, der er nævnt i stk. 1, nr. 3. Det gælder, når parterne på arbejdspladsen er enige om dette.

Stk. 6 Hvis der på en virksomhed med samme p-nummer etableres en arbejdsfordeling efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndtering af covid-19, ophører arbejdsfordelingsordninger, som ikke er etableret efter denne lov.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2020.

profile photo
Profilside