14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 488 af 29. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Energistyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser om udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om adgang til det åbne internet og detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

•••

Stk. 2 I forbindelse med afgørelser efter stk. 1 kan Energistyrelsen meddele påbud om overholdelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om adgang til det åbne internet og detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

•••
profile photo
Profilside