14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1292 af 03. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Tilladelsesindehaver, jf. § 2, straffes med bøde efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, hvis vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse tilsidesættes, herunder hvis et selvkørende motorkøretøj føres uden for den strækning eller de tidspunkter, som tilladelsen er givet til, eller uden at en fysisk person deltager under forsøget som foreskrevet i færdselslovens § 92 g, stk. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside