Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1730 af 26. august 2021

37 timer pr. uge for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuldtid, og 30 timer for personer, som er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på deltid.
§ 8

Forbruget af perioden med 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 2 opgøres på baggrund af kursets timetal, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Under heltidsuddannelse, herunder uddannelse der er tilrettelagt som eller normeret til uddannelse på heltid, anses uddannelsen for at udgøre 37 timer pr. uge, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3 Under deltidsuddannelse opgøres uddannelsens timetal på baggrund af den normerede undervisningstid, som er fastsat i regler for uddannelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 I opgørelsen medregnes ikke timer ud over 30 timer pr. uge for deltidsforsikrede, medmindre en deltidsforsikret person er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på fuld tid.

Stk. 5 I opgørelsen medregnes ikke perioder, hvor et kursus er afbrudt på grund af beskæftigelse eller sygdom. Ved videregående kurser medregnes ikke perioder uden undervisning på grund af kortere ordinære ferieperioder og andre kortere afbrydelser.