Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1730 af 26. august 2021

§ 6

Til brug for ansøgning om jobrettet uddannelse anvendes blanket AR 237.