Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1730 af 26. august 2021

§ 4

En person, som er påbegyndt et kursus eller et individuelt sammensat uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe, i en opsigelsesperiode, jf. dog stk. 2, kan uanset karensperioden efter § 3 fortsætte med kurset eller forløbet som jobrettet uddannelse i op til sammenlagt 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at kurset eller forløbet kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse.

Stk. 2 Det er en betingelse, at et individuelt sammensat forløb inden for en erhvervsgruppe er aftalt i opsigelsesperioden. Aftalen kan være indgået med arbejdsgiver, faglig organisation, jobcenter eller arbejdsløshedskasse og er alene dokumentation for, at personen i opsigelsesperioden har planlagt brug af jobrettet uddannelse. Det er arbejdsløshedskassen, der ved ledighedens indtræden på baggrund af en ansøgning træffer afgørelse om retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 5.