14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1179 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 184 af 23. februar 2017 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige ophæves.

•••

Stk. 3 En person, som er omfattet af de forud for 1. marts 2017 gældende regler for 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 173 af 20. februar 2017, og som har påbegyndt et kursus eller et uddannelsesforløb, som afbrydes på grund af beskæftigelse eller sygdom, har ret til et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, når vedkommende igen er ledig. Personen har ret til den del af et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, jf. stk. 4. Er det ikke muligt at få et tilsvarende kursus eller dele af et uddannelsesforløb, kan personen i stedet deltage i et lignende kursus eller uddannelsesforløb. Den samlede periode med jobrettet uddannelse må dog ikke overstige 6 uger i alt og skal kunne holdes inden afslutningen af referenceperioden som nævnt i § 3.

•••

Stk. 4 En person, som ved ledighed efter sygdom eller beskæftigelse, jf. stk. 3, gentilmelder sig et uddannelsesforløb, som vedkommende ikke nåede at gennemføre før afbrydelsen, kan fravælge dele heraf, selv om personen ikke tidligere har gennemført disse, hvis det er nødvendigt, for at den samlede periode med jobrettet uddannelse ikke overstiger 6 uger i alt. Der skal være tale om fravalg af dele, som kan afgrænses på en sådan måde, at de også kan tages hver for sig.

•••
profile photo
Profilside