14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1179 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Tilskud til kost og logi
Personer har ret til kost og logi, når de i forbindelse med deltagelse i jobrettet uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og de under uddannelsen eller kurset er indkvarteret uden for deres bopæl. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller af andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

•••

Stk. 2 Tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

•••

Stk. 3 Tilskuddet til udgifter til kost og logi administreres og udbetales efter statens regler om tjenesterejser, reducerede satser.

•••
profile photo
Profilside