14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af COVID-19 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 189 af 10. March 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Heilsuverk Føroya.
Den telefoniske anmeldelse foretages til Landslægen på Færøerne.

•••

Stk. 2 Til den efterfølgende skriftlige anmeldelse anven‐ des Sundhedsstyrelsens formular 1515, som sendes til Landslægen på Færøerne med kopi til Statens Serum Insti‐ tut, Epidemiologisk afdeling.

•••

Stk. 3 Der må kun anmeldes ét sygdomstilfælde på hver formular.

•••
profile photo
Profilside