14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 189 af 10. marts 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af COVID-19

I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, og som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 655 af 14. juni 2011, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 En læge, der får en patient til behandling med CO‐ VID-19, hvor diagnosen er bekræftet ved undersøgelse af prøvemateriale for SARS-CoV-2, skal straks anmelde tilfæl‐ det både telefonisk og skriftligt.

Stk. 2 Visitationsreglerne for COVID-19 er, at en person mistænkt for COVID-19 skal henvises til vurdering hos en nærmere bestemt afdeling i Heilsuverk Føroya. Som følge heraf påhviler anmeldepligten den behandlende læge på

§2 Heilsuverk Føroya.
Den telefoniske anmeldelse foretages til Landslægen på Færøerne.

Stk. 2 Til den efterfølgende skriftlige anmeldelse anven‐ des Sundhedsstyrelsens formular 1515, som sendes til Landslægen på Færøerne med kopi til Statens Serum Insti‐ tut, Epidemiologisk afdeling.

Stk. 3 Der må kun anmeldes ét sygdomstilfælde på hver formular.

§3 Anmeldelse skal foretages selvom tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

§4 Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende vejledning om håndtering af COVID-19 med angivelse af kriterier for be‐ kræftelse af diagnose. Gældende vejledning kan tilgås på sst.dk/corona

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelse i Kunngerðablaðið B.

profile photo
Profilside