14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse efter ejendomsavancebeskatningsloven om stuehusværdi og afløsning af jordrente § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 887 af 09. December 1998. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Såfremt ejeren efter § 23, stk. 1, i den ovenfor i § 2 nævnte bekendtgørelse har anmodet vurderingsmyndighederne om at foretage en vurdering til brug ved afløsningssummens fastsættelse, ansætter den kommunale skattemyndighed bygningsværdien efter bestemmelsen i § 3, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside