14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse efter ejendomsavancebeskatningsloven om stuehusværdi og afløsning af jordrente § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 887 af 09. December 1998. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Hvis afløsningssummen efter § 21, stk. 1, eller § 22, stk. 1, i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 662 af 14.august 1997 om statshusmandsbrug m.m., og jordrente er fastsat til kontantgrundværdien efter fradrag for forbedringer ved den på tidspunktet for afløsningsbegæringens indgivelse sidst udsendte offentlige ejendomsvurdering, er bygningsværdien den kontante forskelsværdi ved denne vurdering.

•••
profile photo
Profilside