14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 223 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ikræfttræden
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Juli 1938.

•••

Stk. 2 Indtil Udgangen af Oktober 1938 kan Noteringspaategningen i Stedet for som nævnt i § 4, Stk. 1 og 3,gives paa samme Maade som hidtil. Hvis det, der skal noteres, ikke er paaført Gældsbrevet, maa det fornødne (f. Eks.: »paa Navn« eller »paa Ihændehaveren«) tilføjes Noteringspaategningen. Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

•••
profile photo
Profilside