14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 223 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Massegældsbreve, der er udstedt efter Udgangen af Juni 1938, maa kun forsynes med den i § 4 nævnte Noteringspaategning, naar de er Omsætningsgældsbreve, jfr. Lov om Gældsbreve § 11 og § 12, Stk. 2, og selv udtaler, at de kan noteres paa Navn, jfr. Lov om Gældsbreve § 36.

•••

Stk. 2 Hvis Gældsbrevet er stilet til en navngiven Fordringshaver, betragtes Underskriften på Gældsbrevet som Noteringspaategning, Den bevidner, at Fordringshaverens Navn er indført i Noteringsbogen.

•••
profile photo
Profilside