14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 223 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Noteringspåtegningen
Noteringspaategningen lyder enten »Noteret paa Navn« (hvor Navnet er paaført Gældsbrevet), »Noteret paa hemmeligt Navn« eller »Ihændehaver noteret«. Paategningen dateres og skal endvidere indeholde en - eventuel forkortet Angivelse af den noterende og underskrives af denne.

•••

Stk. 2 Noteringspaategningen bevidner, at der paa Gældsbrevets Rubrik i Skyldnerens Noteringsbog er indført henholdsvis den berettigedes Navn eller Bemærkning om, at Gældsbrevet er overdraget til Ihændehaveren.

•••

Stk. 3 Noteringspaategningens Tekst, det vil sige Ordene »Noteret paa Navn«, »Noteret paa hemmeligt Navn« eller »Ihændehaver noteret«, samt Dateringen paaføres med et Stempel, hvortil anvendes raderægte Farve. Typerne i Stemplet »Noteret paa Navn« skal klart adskille sig fra dem, der bruges i Stemplet »Noteret paa hemmeligt Navn«. Stemplet skal indeholde en tilstrækkeligt individualiserende angivelse af den noterende.

•••

Stk. 4 En Noteringspaategning maa ikke anbringes foran ældre Noteringspaategninger.

•••
profile photo
Profilside