14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 223 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Noteringsbog og Noteringsdagbøger
Skyldneren eller det Pengeinstitut, til hvilket Skyldneren har overdraget helt eller delvis at bestyre Noteringen, (den noterende), skal føre en NOTERINGSBOG samt en eller flere DAGBØGER over indgaaede Noteringsbegæringer. Som noteringsbog og dagbog kan anvendes betryggende løsblads- eller kortsystemer. Bøgerne kan føres ved databehandling eller på anden dermed ligestillet måde.

•••

Stk. 2 I Noteringsbogen indføres alle Noteringer for hvert Gældsbrev i en særlig Rubrik eller paa et særligt Blad eller Kort.

•••

Stk. 3 I dagbogen indføres navn og adresse for den, der indleverer gældsbrevet til notering, medmindre de nævnte oplysninger er anført i en skriftlig noteringsbegæring. Endvidere indføres det fornødne om noteringbegæringen, jfr. § 2, stk. 3 og 4, og eventuelle bevisligheder, jfr. § 3, stk. 5, samt noteringsdagen, hvis notering ikke sker samme dag. Dagbøgerne skal opbevares i et brandfrit rum eller pengeskab.

•••
profile photo
Profilside