14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 222 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Naar et Massegældsbrev er forældet, uden at der i Gældsbrevets eget Indhold findes Angivelser - f. Eks. om en kalendermæssig bestemt Betalingsdag - som kan give Oplysning om Forældelsen, paahviler det Udstederen af afgive Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen skal indeholde fuldstændig Betegnelse af Gældsbrevet, en kort angivelse af Forældelsesgrunden og Tidspunktet for Forældelsens Indtræden, f.Eks.: Udtrykket pr. 1. Januar 1939; offentlig Bekendtgørelse om Udtrækningen den 1. Oktober 1938; forældet den 1. Januar 1949.

•••

Stk. 2 Blanketter til Indberetning kan faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

•••
profile photo
Profilside