14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 222 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Naar Dom til Mortifikation af et Massegældsbrev eller en Aktie har faaet Virkning, jfr. Lov om Mortifikation af Værdipapirer § 8, indsender den Ret, som har afsagt Dommen, snarest Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen sker ved Udfyldelse og Indsendelse af de af Justitsministeriet dertil fastsatte Blanketter, hvoraf Beholdning faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

•••

Stk. 2 Indberetning foretages særskilt for hvert enkelt Gældsbrev eller Aktie, medmindre de paagældende Papirer er nummereret eller litreret fortløbende.

•••
profile photo
Profilside