14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Handel med og Benyttelse af Mineralvandssifoner, Patentflasker og Kasser til Transport af Øl og Mineralvande. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 487 af 21. September 1918. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Al Handel med Øl- og Mineralvandskasser samt Ølfustager (Øltræer), der bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Fabriks Navn eller Mærke, saavelsom al Handel med Mineralvandssifoner, Patentflasker til Øl og Mineralvand og Dele af saadanne Sifoner og Flasker forbydes, herfra dog undtaget det direkte Salg fra Fabrikanterne af disse Emballagegenstande.

•••

Stk. 2 Endvidere forbydes Opfyldelse af tidligere indgaaede Aftaler om Levering af saadanne Emballagegenstande fra andre end fra de ovennævnte Fabrikanter.

•••
profile photo
Profilside