Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2010 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1088 af 10. november 2009

§ 5

Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 2 indeholde:

  • 1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

  • 2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

  • 3) Dato for kørslen.

  • 4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

  • 5) Angivelse af antal kørte kilometer.

  • 6) De anvendte satser.

  • 7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.