Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1428 af 18. november 2008

§ 2

For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 kilometer med 1,90 kr. pr. km jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3.