Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1428 af 18. november 2008

§ 1

Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2009 er fastsat således:

  • 1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag

  • 2) 25 -100 km inkl. 1,90 kr. pr. km

  • 3) over 100 km 0,95 kr. pr. km