14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2007 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1271 af 21. November 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2007 er fastsat således:

  • 1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag

  • 2) 25 -100 km inkl. 1,78 kr. pr. km

  • 3) over 100 km 0,89 kr. pr. km

•••
profile photo
Profilside