14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2006 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1290 af 13. December 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 2 indeholde:

  • 1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

  • 2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

  • 3) Dato for kørslen.

  • 4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

  • 5) Angivelse af antal kørte kilometer.

  • 6) De anvendte satser.

  • 7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

•••
profile photo
Profilside