Partiregnskabsloven § 5

Denne konsoliderede version af partiregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Lov nr. 404 af 13. juni 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. februar 2019

§ 5

Partiets ledelse indsender senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning en bekræftet kopi af regnskabet til Folketinget, der fremlægger regnskabet til gennemsyn for offentligheden.