Partiregnskabsloven § 4

Denne konsoliderede version af partiregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Lov nr. 404 af 13. juni 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. februar 2019

§ 4

Regnskabet aflægges årligt for perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Regnskabet skal underskrives af partiets ledelse og indeholde en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtægter end anført i regnskabet.

Stk. 3 Regnskabet skal revideres af en revisor, der er godkendt efter revisorloven.