14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partiregnskabsloven § 6a

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) paragraf 6a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partiregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6a Den, der overtræder § 2 a, stk. 2, og den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 2 b, stk. 1 eller 2, eller § 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

•••

Stk. 2 På samme måde straffes den, der afgiver urigtige erklæring efter § 4, stk. 2.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside