14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partiregnskabsloven § 6

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partiregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Straffebestemmelser, ikrafttræden m.v.
Overtrædelse af § 2, stk. 4, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges foreninger (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••
profile photo
Profilside