14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partiregnskabsloven § 5a

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partiregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Regulering af beløb
Beløbene i § 2 a, stk. 1, § 2 b, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.

•••

Stk. 2 Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet før afrunding.

•••

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2018.

•••
profile photo
Profilside