14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partiregnskabsloven § 2a

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partiregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Forbud mod anonyme tilskud
Politiske partier, herunder regionale og kommunale kandidatlister, må fra en tilskudsyder ikke modtage anonyme tilskud på over 20.000 kr.

•••

Stk. 2 Modtager et parti, herunder en regional eller kommunal kandidatliste, tilskud i strid med stk. 1, skal partiet, herunder den regionale eller kommunale kandidatliste, returnere tilskuddet til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Tilskud, der ikke kan returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for samme frist.

•••

Stk. 3 En tilskudsyder, hvis tilskud er overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. stk. 2, kan, indtil 6 måneder efter at tilskuddet er overført, kræve tilskuddet tilbagebetalt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

•••

Stk. 4 Tilskud, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen i stk. 3, tilfalder statskassen.

•••
profile photo
Profilside