Lov om Post Danmark A/S § 4

Denne konsoliderede version af lov om Post Danmark A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 09. februar 2024

§ 4

Transportministeren bemyndiges til at sælge aktier i Post Danmark A/S.

Stk. 2 Transportministeren bemyndiges til som led i etableringen af en selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB at ombytte statens aktier i Post Danmark A/S med aktier i et svensk indregistreret holdingselskab.