Lov om Post Danmark A/S § 3

Denne konsoliderede version af lov om Post Danmark A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. juli 2011,
som ændret ved lov nr. 1572 af 12. december 2023

§ 3

For Post Danmark A/S gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.