Lov om Post Danmark A/S § 20

Denne konsoliderede version af lov om Post Danmark A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 06. juni 2002, jf.
lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. juli 2011

§ 20

(Udeladt – konsekvensændringer i andre love)