Lov om Post Danmark A/S § 11

Denne konsoliderede version af lov om Post Danmark A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 09. februar 2024

§ 11

For tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S, betaler Post Danmark A/S de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

Stk. 2 Det samme gælder for de tjenestemænd, der er overgået til overenskomstansættelse i Post Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber eller andre selskaber.

Stk. 3 Finansministeren kan indgå aftale med Post Danmark A/S om en endelig fastsættelse af bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter. Det kan aftales, at Post Danmark A/S helt eller delvis erstatter de løbende bidragsbetalinger med en engangsbetaling. Ved opgørelse af Post Danmark A/S’ skattepligtige indkomst har Post Danmark A/S fradrag for denne engangsbetaling til staten.

Stk. 4 Selskabet betaler et af transportministeren fastsat beløb til dækning af statens udgifter i forbindelse med administrationen af udlånte tjenestemænd.