14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Post Danmark A/S § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om post danmark a/s og bygger på lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. juli 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 For tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S, betaler Post Danmark A/S de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

•••

Stk. 2 Det samme gælder for de tjenestemænd, der er overgået til overenskomstansættelse i Post Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber eller andre selskaber.

•••

Stk. 3 Finansministeren kan indgå aftale med Post Danmark A/S om en endelig fastsættelse af bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter. Det kan aftales, at Post Danmark A/S helt eller delvis erstatter de løbende bidragsbetalinger med en engangsbetaling. Ved opgørelse af Post Danmark A/S’ skattepligtige indkomst har Post Danmark A/S fradrag for denne engangsbetaling til staten.

•••

Stk. 4 Selskabet betaler et af transportministeren fastsat beløb til dækning af statens udgifter i forbindelse med administrationen af udlånte tjenestemænd.

•••
profile photo
Profilside