14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Post Danmark A/S § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om post danmark a/s og bygger på lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. juli 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transportministeren stifter et aktieselskab, der overtager den af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver. Ved stiftelsen overtages den indskudte virksomhed i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2002.

•••

Stk. 2 Selskabets navn er Post Danmark A/S. Transportministeren bemyndiges til at godkende ændringer af selskabets navn.

•••

Stk. 3 Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 500 mio. kr.

•••
profile photo
Profilside