Lov om Post Danmark A/S § 1

Denne konsoliderede version af lov om Post Danmark A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 09. februar 2024

Selskabets stiftelse, formål m.v.
§ 1

Transportministeren stifter et aktieselskab, der overtager den af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver. Ved stiftelsen overtages den indskudte virksomhed i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2002.

Stk. 2 Selskabets navn er Post Danmark A/S. Transportministeren bemyndiges til at godkende ændringer af selskabets navn.

Stk. 3 Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 500 mio. kr.