14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Post Danmark A/S § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om post danmark a/s og bygger på lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. July 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Selskabets formål er at drive postvirksomhed. Selskabet kan endvidere drive virksomhed inden for distribution, kommunikation, transport og logistik. Selskabet kan herudover via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte posthusnettet.

•••

Stk. 2 Hvis transportministeren efter § 14, stk. 1, i postloven ved individuel tilladelse udpeger Post Danmark A/S til at være befordringspligtig postvirksomhed, vil Post Danmark A/S være forpligtet heraf.

•••

Stk. 3 Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

•••
profile photo
Profilside