14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om Post Danmark A/S § 18

Uddrag fra kommentarerne til lov om post danmark a/s § 18:

Til § 18
...
Til nr. 1 Ændringen er en følge af, at Post Danmark omdannes til et aktieselskab. Ændringen medfører, at Post Danmark A/S i forhold til betaling af selskabsskat sidestilles med de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte aktieselskaber.... Til nr. 2, 3 og 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af den i nr. 1, foretagne ændring af selskabsskatteloven.... Til nr. 5 Ændringen er en følge af, at Post Danmark omdannes til et aktieselskab og således bliver skattepligtig til kommunerne.... Til nr. 6 Ændringen er en følge af, at Post Danmark omdannes til et aktieselskab. Der tilsigtes ingen ændring af den gældende retstilstand....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.