14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Post Danmark A/S § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om post danmark a/s og bygger på lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. July 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark indtræder ved stiftelsen af Post Danmark A/S i bestyrelsen herfor, og hvervet gælder, indtil medarbejderne har valgt medlemmer til selskabets bestyrelse. Dette valg skal finde sted inden den 31. december 2002.

•••

Stk. 2 Treårsreglen i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1. Ved beregning af ansættelsestiden efter aktieselskabslovens § 49, stk. 7, medregnes ansættelsestiden i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark.

•••

Stk. 3 De tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S deltager på lige fod med selskabets medarbejdere ved valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse, men er ikke selv valgbare til denne.

•••
profile photo
Profilside