Forarbejder til Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 3