Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 372 af 02. juni 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 06. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 177 af 24. februar 2015 og lov nr. 150 af 07. februar 2017

§ 3

Ejeren af en bil, der er omfattet af § 2 og indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 84 kr.