14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 7b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 224 af 06. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7b Administrator kan fra andre myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen, herunder om, hvem der er registreret som ejer af det køretøj, for hvilket der ansøges om godtgørelse, og om køretøjet er afmeldt, jf. § 6, stk. 5, nr. 1. Administrator kan herunder foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed.

•••
profile photo
Profilside