14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 224 af 06. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Anmodning om udbetaling af godtgørelse indsendes til den af miljø- og fødevareministeren udpegede administrator, der udbetaler godtgørelsen, når betingelserne i § 6, stk. 5, er opfyldt.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godtgørelsesordningen, herunder om ordningens administration, krav til dokumentation for, at § 6, stk. 5, er opfyldt og eventuel tilbagebetaling af godtgørelse og renter heraf.

•••
profile photo
Profilside