14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 224 af 06. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven omfatter følgende motorkøretøjer:

  • 1) Biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1), og

  • 2) biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebil N1).

•••

Stk. 2 Ved forsikringsselskaber forstås i denne lov de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, jf. § 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

•••

Stk. 3 Loven gælder ikke for motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselslovens bestemmelser om selvforsikrede køretøjer og som følge heraf ikke er dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab.

•••
profile photo
Profilside