14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 728 af 07. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den eller de kommuner, der er omfattet af kulturaftalen, modtager i aftaleperioden efter aftale med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af kulturaftalen. Kommunerne kan inden for rammerne af kulturaftalen råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål.

•••

Stk. 2 Bevillingen kan forudbetales.

•••

Stk. 3 Kulturministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter stk. 1 helt eller delvis falder bort, eller at udbetalte tilskud efter stk. 1 helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis væsentlige vilkår i aftalen ikke opfyldes.

•••

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse.

•••

Stk. 5 Tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturformål, som efter den 1. januar 2011 er overgået varigt til staten, kan indgå i den kulturelle rammebevilling.

•••
profile photo
Profilside