14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 728 af 07. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kulturministeren kan indgå kulturaftaler med en kommune eller en række kommuner, der fremsætter ønske herom.

•••

Stk. 2 En kulturaftale indgås for en tidsbegrænset periode af op til fire års varighed.

•••

Stk. 3 Regioner kan sammen med en kommune eller flere kommuner i forening indgå i kulturaftaler inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet, jf. § 3 a.

•••
profile photo
Profilside